معرفی کتاب و مقاله

 
خلق مدل کسب وکار- چاپ هفتم

نویسنده: الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور
مترجم: غلامرضا توکلی، بابک وطن‏ دوست، حسام‏ الدین ساروقی و بهامین توفیقی
چاپ: انتشارات آریاناقلم
 

 دانلود خلاصه کتاب خلق مدل کسب و کار (1.41 MB)
 دانلود فهرست کتاب خلق مدل کسب و کار (145.3 KB)


این کتاب ابزاری را در دست شما می‌گذارد تا از آن طریق بتوانید با استفاده از رویکردی نوین در مدیریت به نام «رویکرد طراحی» با ترسیم و طراحی مدل کسب ‏و کار به خلقی نوآورانه دست بزنید و سازمان خود را متحول نمایید.
کتاب خلق مدل کسب وکار،مخصوص افراد بلندپرواز، تغییردهندگان قاعده بازی و چالشگرانی است که به مقابله با مدل های کسب و کار از کارافتاده برخاسته و به طراحی سازمان های فردا می پردازند.