دومین همایش لژیونرهای کسب و کار

برگزارکننده‌: نمایندگی کالج AIC اتریش در ایران

پنج‌شنبه 20 دی ماه ۹۷

شرکت در این همایش تنها چند ساعت از وقت شما را می گیرد، اما می تواند آینده شما را متحول کند.